Menü
içinde

CMM Nedir?

CMM Nedir?

CMM (Coordinate Measuring Machine), koordinat ölçüm makinalarına verilen isimdir. Bir çalışma yüzeyi üzerindeki noktaların koordinatlarını belirlemek için hareketli bir ölçüm probunu takip etmek üzerine tasarlanan mekanik sistemlerdir. CMM’ler ölçüm yatağını içeren makine gövdesi, ölçüm probu, kontrol veya hesaplama sistemi ve ölçüm yazılımı olmak üzere dört temel birleşimden meydana gelmektedir.

CAD Kullanımı

Birçok üretici CMM teknolojisini ürün geliştirme aşamasında CAD kullanımının yaygın olmasından dolayı tercih etmektedir. CAD yazılımı tasarım sürecini kolaylaştırır, üreticilere 3D sanal tasarım modelleri sağlar. Üreticiler CAD yazılımlarını yeni ürünler için tasarımlar ve mühendislik şartnameleri oluşturmak ve mevcut ürünlerin tasarımlarını kontrol etmek ve değiştirmek için kullanmaktadır.

Klasik (Sabit) CMM’LER

Köprü, destek ve rampa bileşenleri içerir. Sabit CMM’ler çok yüksek hassasiyet düzeylerine sahiptir. Ölçülecek parçanın CMM’e getirilmesine ve parçanın CMM ölçüm ızgarasına sığması gerekmektedir. Üretilen alt tertibatlar boyut olarak büyüdüğünden daha büyük tertibatlara taşınabilirlikleri azalmış ve bu nedenle klasik bir CMM’in kullanım alanları sınırlanmıştır.

Taşınabilir CMM’Ler klasik CMM’lerin tüm avantajları ile birlikte daha yüksek bir esnekliğe sahiptir. Ağırlıkları düşüktür ve bu nedenle ölçüm yapılması gereken her yerde kullanılabilirler. Kontrollü bir ortam oluşturulmasına gerek yoktur ayrıca kullanımı oldukça basittir. Yüksek doğrultuda sonuçlar sağlar. Birçok ortamda çalışabilecek kadar sağlamdır. Taşınabilir CMM’ler sabit CMM’lere göre daha ucuzdur.

Taşınabilir CMM Tipleri

  • Mafsallı Kollu CMM
  • Lazerli CMM

Mafsallı Kollu CMM

Mafsallı bir probun 3D ortamdaki konumunu belirleyip kaydeder ve daha sonra yazılım aracılığıyla sonuçları rapor eder. Prob ucunun konumunun hesaplanması için koldaki her bir bağlantı noktasının dönüş açısının ve her bir segmentin uzunluğunun bilinmesi gerekmektedir. Kol içerisinde her bir hareketli parça noktasının dönüş açısının optik döner kodlayıcılar bulunarak belirlenir.

Mafsallı kollu CMM’lerin kullanım alanları:

   • Boyut Analizleri,

   • CAD Tabanlı Kontrol,

   • Dik Parça Kontrolü,

   • Hizalama,

Lazerli bir CMM’in çalışması oldukça kolay anlaşılır. İki açı ve bir mesafe ölçer. Lazer takip cihazı ölçülecek nesne üzerinde tutulan bir hedefe lazer ışığı gönderir. Hedeften yansıyan ışığın geldiği yolu takip ederek cihaza çıktığı noktadan geri döner. Işın cihaza geri döndüğünde cihaz ile SMR arasında mesafe ölçen bir mesafe ölçüm sistemine gider. Lazerli takip cihazı oldukça yüksek doğruluk düzeyine ve daha çok geniş bir ölçüm aralığına sahiptir. Çok yüksek hızlarda koordinat verileri toplar. Yalnızca bir operatör tarafından çalıştırılabilir.

Lazerli CMM’İN  Tipik Uygulamaları

Hizalama: Nesne konumlandırması için zamanlı geri besleme.

Montaj: Makine temelinin yerleştirilmesi.

Parça Kontrolü: Gerçek ve nominant değerlerin dijital ortamda kaydedilmesi.

Cihaz Kurulumu: Cihazların yalnızca tek bir kişi tarafından  kurulması ve kontrol edilmesi.

Ters Mühendislik: Yüksek doğruluk düzeyine sahip dijital tarama verilerinin elde edilmesi.

Kaynakça:

web.itu.edu.tr/gulmezt/Metroloji/Metroloji%20Bolum%209.pdf

www.poligonmuhendislik.com/hizmetlerimiz/kalite-kontrol-ve-raporlama/3-boyutlu-olcum/cmm-ve-tasinabilir-cmm

www.hars.com.tr/tr/cmm-olcum-cihazi-nedir

Yazar

Exit mobile version