içinde

Bilim İnsanları Uyarıyor! İklim Değişikliği Gıdaların Tadını Değiştiriyor!

İklim değişikliği, tüm insanlığın önündeki en büyük tehditlerden biri olmaya devam ediyor. Gezegenimizin bazı bölgeleri iklim değişikliği nedeniyle gün geçtikçe kuraklaşıyor. Sel ve yangın başta olmak üzere çeşitli doğal felaketler bazı coğrafyaların kaderi haline geliyor. Ancak bilim insanlarına göre iklim değişikliğinin etkileri bu kadarla sınırlı değil. Bu büyük tehdit, daha şimdiden mutfaklarımızı da değiştiriyor! Çünkü iklim koşullarını, toprak kalitesini buna bağlı olarak canlı türlerinin gelişimini, tarım yöntemlerini ve en nihayetinde gıdaların tadını değiştiriyor! Kısacası iklim değişikliği gıda lezzeti üzerinde sandığınızdan daha etkili. Yani evet, bilime göre iklim değişikliği en sevdiğiniz meyvelerin, sebzelerin ve hayvansal gıdaların tadının farklılaşmasına sebep oluyor. Detaylara birlikte bakalım.

İklim değişikliği tüm insanlığın karşısındaki en önemli tehditlerden biri olmaya devam ediyor

Bu ciddi tehdit sebebiyle gezegenimizdeki pek çok bölgenin iklim koşulları ve buna bağlı olarak coğrafi özellikleri değişiyor. Söz gelimi bazı coğrafyalar korkunç bir kuraklıkla mücadele etmek zorunda kalırken, bazı bölgeler yıkıcı sel ve yangın felaketleriyle boğuşuyor.

Yalnızca insanlar değil, bitkiler ve hayvanlar da iklim değişikliğinden ciddi şekilde etkileniyor

Örneğin iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan kuraklık bir coğrafyadaki bitki örtüsünün değişmesine ve o bölgede yaşayan bazı hayvan türlerinin yok olmasına sebebiyet veriyor. Fakat bu büyük tehdidin etki ettiği başka alanlar da var. İklim değişikliği gıda lezzeti üzerinde de etkin bir rol oynuyor.

Bilim insanları, iklim değişikliği sebebiyle en sevdiğimiz gıdaların tadının gelecekte farklı olacağını ifade ediyor

Evet, bilimsel çalışmalar yakın gelecekte ve hatta şimdiden iklim değişikliğinin bazı gıdaların tadını değiştirdiğini ortaya koyuyor. Üstelik iklim değişikliği yalnızca tarım ürünlerinin tadının değiştirmiyor. Et ürünlerinin ve diğer hayvansal gıdaların tadı da iklim değişikliğine bağlı olarak farklılaşıyor! Peki, ama nasıl? İklim değişikliği gıdaların tadını nasıl değiştiriyor?

Başta kuraklık olmak üzere iklim değişikliği kaynaklı pek çok sorun, coğrafi yapıları değiştiriyor

Bu, o bölgede yaşayan bitkilerin yok olmasına veya organik yapısının farklılaşmasına neden oluyor. Buna bağlı olarak ilgili coğrafyada yetişen sebzelerin ve meyvelerin tadı değişiyor. Çünkü iklim, toprak yapısı, sıcaklık, nem ve hatta zararlı böcekler dahi tarımsal ürünlerin tadını belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

Çilekler üzerinde yapılan bazı araştırmalar, sıcaklığın çileklerin tadını şekillendiren en önemli faktörlerden biri olduğunu gösteriyor

Buna göre sıcak gündüzler ve serin geceler çileğin hem şeker hem de asit oranını artıyor. Bu ise bu sevilen meyvenin daha lezzetli hale gelmesini sağlıyor. Ancak iklim değişikliyle ilgili çevresel koşulların, gıdaların lezzetine nasıl etki ettiğini gösteren başka örnekler de var.

Japonya’da yapılan bir araştırmaya göre yüksek sıcaklık, elmaların tadını önemli oranda değiştiriyor

Çünkü yüksek sıcaklık elmaların asit seviyesini yükseltiyor. Bu nedenle su bakımından fakir ve sert elmalar ortaya çıkıyor.

Çin’deki bir araştırma ise kurak iklimde üretilen çayların daha lezzetli olduğunu gösteriyor

iklim değişikliği gıda lezzetiiklim değişikliği gıda lezzeti

Çalışma, kurak iklimde yetişen çaylarda bitkiye lezzet veren kimyasal bileşiklerin daha yoğun olduğunu gösteriyor.

Uzmanlara göre iklim değişikliği yalnızca tarımsal gıdaların tadını değiştirmiyor

Et ürünleri ile birlikte diğer hayvansal gıdaların tadı da iklim değişikliğine bağlı olarak değişiyor

iklim değişikliği gıda lezzetiiklim değişikliği gıda lezzeti

Örneğin İspanya’nın İber bölgesindeki meşhur domuz çiftliklerinin sahipleri, ürünlerinin tadının değişmesinden endişe ediyor. Çünkü iklim değişikliği, domuzların temel besini olan meşe palamutlarının günden güne yok olmasına sebebiyet veriyor. Hayvanların beslenme biçimindeki değişiklik ise domuzlardan elde edilen ürünlerin lezzetini farklılaştırıyor.

Avrupa’daki peynir üreticileri de benzer bir sorunla karşı karşıya

iklim değişikliği gıda lezzetiiklim değişikliği gıda lezzeti

Söz gelimi İtalya’daki bir araştırma, ineklerin otladığı dağ meralarındaki bitki örtüsü değişikliğinin peynirlerin kalitesini düşüreceğini ileri sürüyor. Peynirin kültürün önemli bir parçası olduğu Fransa’da ise hükûmet, benzer sebeplerde peynir üreticilerine yönelik katı kuralları gevşetmeyi düşünüyor.

İklim değişikliği başta küçük işletmeler olmak üzere tüm gıda üreticilerini ciddi şekilde etkiliyor

iklim değişikliği gıda lezzetiiklim değişikliği gıda lezzeti

Çünkü üreticiler iklim değişikliği nedeniyle daha az ürün elde ediyor, ürünlerinin tadı değişiyor ve kalitesi gün geçtikçe bozuluyor. Bu nedenle pek çok gıda üreticisi yeni tarım ve üretim biçimleri geliştirmeye çalışıyor.

Kısacası iklim değişikliği hem hayvansal hem de tarımsal gıda ürünlerinin lezzetinin değişmesine neden oluyor

iklim değişikliği gıda lezzetiiklim değişikliği gıda lezzeti

Bu nedenle uzmanlar yakın gelecekte tadına aşina olmadığımız meyvelerle, sebzelerle veya türlü hayvansal gıdalarla karşılaşabileceğimizi dile getiriyor. 

Kaynak: 1

Ne düşünüyorsun?

Yazar

Çevresel Koşullar, İnsanların Kıtalar Arası İlk Göçünü Etkiledi

Polonya’da İki Çocuğun Birlikte Gömüldüğü Hun Mezarı Bulundu