Menü
içinde ,

Atatürk'ün Savaştığı Cepheler ve Savaşlar

Mustafa Kemal Atatürk askerlik hayatı boyunca bir çok cephede savaşmış, bir çok başarılar elde etmiştir. 

Bizde bu cepheleri sizler için derledik, sizlere bu cepheler ve Atatürk’ün bu cephelerdeki görevi ve etkisi hakkında bilgiler vericeğiz. 1-) TRABLUSGARP SAVAŞI : 1911-1912 seneleri arasında Osmanlı Devleti afrika da bulunan son topraklarında tutunmaya çalışıyordu. İtalyanlar bu bölgeye gözünü dikmişlerdi. Trablus ve Bingazi’yi işgal etmek için 29 Eylül 1911’de Osmanlı Devlet’ine savaş ilan ederek 5 Ekim tarihinde de bu bölgeye asker çıkarttı. Osmanlı’nın ise bu bölgede İtalyanlara karşı çıkabilecek ne yeterli askeri ne de yeterli mühimmatı vardı. Bundan dolayı bölgenin kurtuluşu ancak yerli halkın örügtlenmesiyle olacaktı. Osmanlı Devleti bölgeye Mısır ve Tunus üzerinden subaylar yolldı. Bu subaylar arasında Şerif lakaplı Mustafa Kemal’de vardı. 22 Aralıkta Tobruk Muharebesini kazandı. Dernede 16 ve 17 Ocak’ta taaruz sırasında gözünden yaralandı. 6 Mart 1912 de Derne komutanlığına atandı. Balkan savaşlarının çıkmasından dolayı bu savaş Uşi Antlaşması ile bitti ve bölge İtalyanlara bırakıldı.


2-) I.ve II.Balkan Savaşı : 1912 ve 1913 yıllarıdan Balkan Savaşları adı verilen Birinci ve İkinci Balkan savaşları meydana gelir. Birinci Balkan Savaşları’na katılamayan Mustafa Kemal İkinci Balkan Savaşlarına Bolayır Kolordusu Kurmay Başkanlığı görevine getirilerek katılmış ve Birinci Balkan Savaşında kaybedilen bir kısım toprakların alınmasını sağlayan kuvvetlerden birisi olmuştur.
 

3-) ÇANAKKALE CEPHESİ : 

1.Dünya savaşı sırasında savunma cephesi olan Çanakkale cephesi Osmanlı Devleti açısında en önemli cephelerden biridir. İngiliz ve Fransız donanmaları Çanakkale boğazını geçip, müttefiki Rusya’ya yardım götürebilecek aynı zamanda Osmanlı’nın başkenti olan İstanbulu işgal edip Osmanlıyı savaş dışı bırakmak istiyorlardı. Bundan doalyı 18 Mart deniz savaşları yaşanmıştır fakat Türk ordusunun savunması karşısında ağır kayıplar verince amaçlarına ulaşamamışlardır. Donanması ağır kayıp veren İtilaf devletleri Gelibolu’ya asker çıkarma kararı aldı ve 25 Nisan 1915’de Arıburnu’na asker çıkardı. Mustafa Kemalin komutası altındaki 19.Tümen Conkbayırı’nda düşman kuvvetlerini durdurdu. Bu başarının ardından M.Kemal’e albaylık rütbesi verildi. İtilaf devletleri bu yenilgiyle büyük itibar kaybetti ve 6-7 Ağustos’a kadar hiçbirşey yapamadılar ve 6-7 Ağustos’ta yeniden taaruza geçtiler Anafartalar grubu 9-10 Ağustos’ta Anafartalar savaşını kazandı Anafartalar grubu komutanlığında ise yine Mustafa Kemal vardı. Mustafa Kemal bu zaferlerin ardından 17 Ağustosta Kireçtepe’de 21 Ağustos’ta ise II.Anafartalar zaferini kazandı. Çanakkale savaşında büyük başarılara imza atan Mustafa Kemal adını bu savaşla iyice duyurmayı başarmıştı. Çanakkale savaşları sırasında 250.000 Osmanlı askeri kayıp verilmiştir. Çanakkale savaşları Osmanlı’nın kesin zaferi ile sonuçlanmıştır.

  

4-)KAFKAS (DOĞU) CEPHESİ : Ruslar 1915-1916 senelerinde doğuda Türk ordusunu karşı Ermenilerin desteği ile taaruzlarına devam ediyorlardı. Ruslar Of-Bayburt hattının doğusuna kadar ilerleyip Erzurum’u işgal etmişlerdi. Osmanlı Devleti bu işgallerden son derece rahatsızdı ve Erzurum’u acilen düşman kuvvetlerinden geri almanın gerektiğini biliyorlardı. Bu nedenle II.Orduyu buraya yönlendirme kararı aldılar. Bu II.Ordunun içinde Mustafa Kemal Atatürk’ün emri alıtnda olan 16.Kolordu’da bulunuyordu. Mustafa Kemal 26 Mart 1916’da Diyarbakıra ulaşmıştı ve görevine başladı. 

   

 Rus saldırıları durmadan şiddetli bir biçimde devam ediyordu ve Rus kuvvetleri Bitlis, Muş, Van çevresine kadar girmiş bu bölgeleri işgal etmişlerdi. Ruslar parçalar halindeki Türk ordularını ayrı ayrı yenmeyi planlıyordu ve Mustafa Kemal’in başında bulunduğu 8.Tümen kulp boğazına sıkışmıştı. Ruslar 8.Tümen’in karşısına üç,dört tabur asker bırakarak başka bir taaruzu hedefliyorlardı. Mustafa Kemal bunu sezip, 8.Tümen’i taaruza geçirdi ve Muşu geri almayı başardı. Düşman çevrilme korkusuyla baş başa kaldı ve 5.Tümen’de Bitlisi geri aldı Rus orduları Ahlat’a kadar çekilmek zorunda kaldılar. Mustafa Kemal’in 16.Kolordusu burada da başarılara imza atmış Mustafa Kemal’in adı doğuda da duyulmuştu. 


5-) Filistin Cephesi : Bu cephe 1.Dünya savaşının en tartışmalı cephesidir ve hakkında bir çok yalan yanlış bilgiler ortaya atılmıştır. Mustafa Kemal Filistin’de 7.Ordunun başındaydı. Bu cephede başarısız olunda ve bu başarısızlıklardan dolayı da Mustafa Kemal’e günümüzde kendini tarihçi sanan insanlar tarafından asılsız iftiralarda bulunuldu. Mustafa Kemal’in Filistin cephesinden kaçtığı yalanı, Mustafa Kemal’in esir düştüğü yalanı ve bölgeyi maddi çıkarlar doğrultusunda İngilizler’e sattığıa yalanı. Bunların iftira ve yalan olduğu bir çok kaynakta mevcuttur. İnternetden de yapacağınız araştırmalar ile daha geniş bilgilere ulaşabilirsiniz.


6-) Kurtuluş Savaşı : Osmanlı Devleti I.Dünya savaşını kaybetmişti ve Mondros mütarekesini imzaladı. Bu ağır antlaşma ile Anadolu’da İtiliaf devletleri tarafından hızlıca başlayan işgal harketleri başladı. Anadolunun hemen hemen her yeri işgal edilmişti. Mustafa Kemal bu durumun içinden İstanbul Hükümetinin çıkamayacağını anlamış ve Anadoluya geçerek Kurtuluş Savaşını başlatmıştır. Batıda Yunanlar ve İtalyanlar, güneyde Fransızlar, doğuda ise Ermeniler ile savaşılmıştır. Mustafa Kemal Amasya’da genelge yayınldı. Erzurum ve Sivas’da kongreler yaparak Ankaraya geldi 23 Nisan 1920’de Bütük Millet Meclsini açtı. Sakarya meydan muharebesi ile “Başkomutanlık” ünvanının aldı ve 9 Eylül 1922’de “ORDULAR İLK HEDEFİNİZ AKDENİZ’DİR İLERİ” komutunu vererek ordumuzdan kaçan Yunan askerlerini denize döktü. Bu savaşta tüm cephelerden savaşla ayrılmayı başaran Türk Ordusu daha sonra Sevr antlaşması yerine Lozan antlaşmasını yaptı.

Yazar diwun

Exit mobile version