içinde

AS 9100 ve ISO 9001 Standart Maddeleri Farklılıkları

AS 9100 ve ISO 9001 Standart Maddeleri Farklılıkları

Günümüzde 2015 revizyonu kullanılmakta olan ISO 9001 Kalite Yönetim Standardı ilk olarak 1987 yılında yayımlanmıştır. Bu süreçten itibaren dünya üzerinde Kalite Yönetim Sistemi bazında oluşan ihtiyaç ve beklentilere göre, farklı standartların doğmasında ana unsur olmuştur.

Bu çerçevede AS 9100 Havacılık, Savunma ve Uzay Kalite Yönetim Sistemi de 1999 yılında ihtiyaç ve beklentilerin karşılanması adına ilk kez yayımlanmıştır. Son revizyonu 2016 yılında yapılan standardın, revizyona uğramasının en etken sebeplerini, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine 2015 yılında uygulanan revizyon, Savunma ve Havacılık sektörlerinde artan beklentiler ve IAQG’nin (Uluslararası Havacılık Kalite Grubu) artan beklentileri olarak sayabiliriz.

Buna istinaden, ISO 9001:2015 ile AS 9100:2016 Rev.D standart maddeleri arasında bazı gereklilikler, notlar ve maddeler noktasında farklılıklar doğmuştur.

Hangi standart maddelerinde farklılıkların mevcut olduğunu aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

AS 9100 ve ISO 9001 Standart Maddeleri Farklılıkları
Standart Numarası Standart Açıklaması
4. Madde Kuruluşun Bağlamı
4.4(4.4.1 ve 4.4.2 alt maddeleri değişmiştir.) Kalite Yönetim Sistemi ve Prosesleri
5. Madde Liderlik
5.1.2 Müşteri Odaklılık
5.3 Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar
6. Madde Planlama
6. Madde ISO 9001 ve AS 9100 için tamamen aynıdır.
7. Madde Destek
7.1.5.2 Ölçüm İzlenebilirliği
7.2 Yetkinlik
7.3 Farkındalık
7.4 İletişim
7.5.2 Oluşturma ve Güncelleme
7.5.3.2 Dökümante Edilmiş Bilginin Kontrolü
8. Madde Operasyon
8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol
8.1.1 Operasyonel Risk Yönetimi
8.1.2 Konfigürasyon Yönetimi
8.1.3 Ürün Emniyeti
8.1.4 Sahte Parçaların Önlenmesi
8.2.2 Ürün ve Hizmetler için Şartların Tayin Edilmesi
8.2.3.1 Ürün ve Hizmetler için Şartların Gözden Geçirilmesi
8.3.2 Tasarım ve Geliştirmenin Planlanması
8.3.3 Tasarım ve Geliştirme Girdileri
8.3.4 Tasarım ve Geliştirme Kontrolleri
8.3.4.1 Tasarım ve Geliştirme Kontrolleri
8.3.5 Tasarım ve Geliştirme Çıktıları
8.3.6 Tasarım ve Geliştirme Değişiklikleri
8.4.1 Dışarıdan Tedarik Edilen Proses Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü (Genel)
8.4.1.1 Dışarıdan Tedarik Edilen Proses Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü (Genel)
8.4.2 Kontrolün Tipi ve Boyutu
8.4.3 Dış Tedarikçi için Bilgi
8.5.1 Üretim ve Hizmet Sunumunun Kontrolü
8.5.1.1 Üretim ve Hizmet Sunumunun Kontrolü (Ekipman, araç ve yazılım programlarının kontrolü)
8.5.1.2 Üretim ve Hizmet Sunumunun Kontrolü (Özel Süreçlerin Validasyonu ve Kontrolü)
8.5.1.3 Üretim ve Hizmet Sunumunun Kontrolü(Üretim Süreci Doğrulaması)
8.5.2 Tanımlama ve İzlenebilirlik
8.5.4 Muhafaza
8.5.5 Teslimat Sonrası Faaliyetler
8.5.6 Değişikliklerin Kontrolü
8.6 Ürünlerin ve Hizmetlerin Piyasaya Sunumu
8.7.1 Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü
9. Madde Performans Değerlendirme
9.1.2 Müşteri Memnuniyeti
9.1.3 Analiz ve Değerlendirme
9.2.1 İç Tetkik
9.3.2 Yönetimin Gözden Geçirmesi Girdileri
9.3.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi Çıktıları
10. Madde İyileştirme
10.2.1 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet
10.3 Sürekli İyileştirme
Kaynakça:

ISO 9001 Kalite Yönetim Standardı

Görsel Kaynakça:

pioneerserviceinc.com

Ne düşünüyorsun?

Yazar

Danimarka’da Bir Bıçak Üzerinde En Eski Runik Yazı Bulundu

Otonom Araç Gerçeği: 5G, ETİK