içinde

12.000 Yıllık Shigir İdolü Nedir?

Dünyanın bilinen en eski ahşap heykeli bir zamanlar en az 5 metre boyundaydı ve üzerinde gizemli oyma yüzler ve zikzaklar taşıyordu.

Bir karaçam ağacının gövdesinden yapılmış olan bu uzun figürde birçok insan yüzü yer alıyor. Söz konusu ahşap heykel, 1894’te Rusya’nın Ural Dağları’ndaki turba bataklığının dibinde bulundu.

Bu uzun heykel, yaklaşık 12.100 yıl önce bir karaçam (Larix) ağacının gövdesinden oyulmuştu ve Mısır piramitlerinden çok daha eski.

Bu ahşap oyma ilk yapıldığında 5,3 metre yüksekliğindeydi. Bir insan figürünü tasvir eden bu eserde, zikzak desenlerin yanı sıra insan yüzleri ve elleri de dahil olmak üzere heykelin üzerine kazınmış bir dizi geometrik motif yer alıyor.

Arkeologlar uzun yıllar eserin yaşı konusunda tartışıyorlardı. Ancak en son analiz, Quaternary International dergisindeki bir araştırmaya göre bunun Pleistosen döneminde (2,6 milyon ila 11.700 yıl önce) avcı-toplayıcılar tarafından yaratıldığını belirledi.

Science dergisine göre heykelin üzerindeki çizimlerin birçoğu, son buzul çağı sona ererken başlayan yaygın bir sanatsal olay olarak, Şanlıurfa’daki Neolitik arkeolojik alan Göbeklitepe’deki anıtsal taş kalıntılara yontulmuş olarak bulunanlarla oldukça benziyor.

Ancak söz konusu ahşap eserin kullanım amacı tam olarak bilinemiyor. Antiquity dergisindeki bir araştırmaya göre bazı araştırmacılar, figürün antik ritüeller sırasında kullanılmış olabileceğini veya üzerindeki oyulmuş yüzlerin, bir hiyerarşiyi veya olaylar dizisini temsil edebilecek “şifrelenmiş mitolojileri” yansıtabileceğini öne sürüyor.

Araştırmacılar yakın zaman önce Zambiya’da çok daha eski bir ahşap yapı (Zambiya’da 476.000 yıllık bir ahşap yapı) buldular. Fakat bu keşiften farklı olarak Shigir İdolü’nün çentikli ağaç gövdelerinden ziyade oyulmuş bir anıt olduğu açıkça görülüyor.

 

Ne düşünüyorsun?

Yazar

Jamestown Kolonisi Sakinleri, Yerli Köpekleri Yemiş

Elit Romalılar Neden Zeminlerini Çöple Dekore Etti?